Ne poznate svoje krvne skupine?
Test za ugotavljanje krvne skupine A/B/AB/O in Rh faktorja za domačo uporabo je enostaven in natančen ter vam lahko da odgovor na to vprašanje že v nekaj minutah za samo 12 EUR. Več...
Za vse informacije v zvezi z naročanjem in dobavnimi pogoji pokličite GSM 041 839 879.

Ste sekretor ali nesekretor?
Najzanesljvejši način za ugotavljanje statusa sekretor/nesekretor predstavlja DNA Secretor Kit, kjer se sekrecijski status ugotavlja iz DNK na podlagi vzorca sline. O rezultatu boste obveščeni v štirih tednih. Več...
Najceneje pa lahko do tega podatka pridete s testom za ugotavljanje sekrecijskega statusa na podlagi krvne skupine po sistemu Lewis: LEWIS BLOOD GROUP TEST KIT. Rezultat prejmete v dveh tednih. Več...
Za vse informacije v zvezi z naročanjem in dobavnimi pogoji pokličite GSM 041 839 879.

Cenik vseh krvnih skupin in podskupin, dopolnil, kozmetike, biometričnih meritev za določanje nutrigenomičnega profila®

Analiza DNK ali nutrigenomični profil®?

Laboratorijska analiza DNK (npr. na podlagi sline) ne more nadomestiti nutrigenomičnega profila®, saj ne zajema nekaterih bistvenih dejavnikov, ko gre za določanje potencialne škodljivosti (npr. imunskih reakcij) ali koristnosti posameznih živil, vadbe ali življenjskega sloga. Prehranski vodnik oz. priporočila, podana zgolj na osnovi analize nekaj deset genov od 23,000, ne upoštevajo, da lahko faktorji, ki v analizi DNK niso zajeti, negirajo ustreznost podanih priporočil. Med te ključne faktorje spadajo na primer prisotnost nekega ključnega genetskega markerja, posameznikov epigenotip (privzet program delovanja posameznikovih genov oz. prirojena "strategija preživetja") in trenutno stanje organizma (n.pr. starost; prisotne diagnoze; raven vitaminov, mineralov, hormonov itd.; polepljenost z lektini; trajne oz. še vedno prisotne poškodbe ali spremembe tkiv, narejene v preteklosti; trenutne nastavitve genov, in podobno). Analiza DNK je torej uporabna kot dobrodošla dodatna informacija, ki zaokrožuje celovitost nutrigenomičnega profila®, nikakor pa sama po sebi ne more biti temelj načina prehrane in življenja, ki naj bi posamezniku pomagal do optimalnega zdravja, počutja in telesne teže.

Datum zadnje spremembe: 29-07-2014