EPIGENETSKA USODA: Veliki brat na delu

Že dlje časa je povsem jasno, da si parazitske energije v podobi najrazličnejših korporacij s parazitsko-psihopatsko miselnostjo in organov oblasti, ki jih imajo te korporacije v pesti, na vse načine prizadevajo kompromitirati človekovo DNK ter jo epigenetsko preprogramirati za svoje cilje. Ti cilji v prvi vrsti vključujejo kar največjo proizvodnjo strahu, trpljenja in iz tega izhajajočo množico najrazličnejših nizkofrekvenčnih čustev, s katerimi se ti parazito-psihopati hranijo – za razliko od človeka, ki se hrani s srečo, zadovoljstvom in drugimi visokofrekvenčnimi čustvi, ki so plod konstruktivnega so-ustvarjalnega delovanja. Pri tem so očitno zelo uspešni, saj so življenjske razmere vse težje, človekova svoboda in suverenost kot predpogoj za vsakršno ustvarjalnost je vse bolj omejena, naše vsak dan bolj zastrupljeno življenjsko okolje pa vedno bolj podobno peklu. Strategije, ki smo jim priča, med drugim vključujejo namerno spuščanje radioaktivnih delcev v okolje (npr. z orožjem, ki vsebuje osiromašen uran, jedrskimi poskusi in pomanjkljivo načrtovanimi in slabo vzdrževanimi nuklearkami za proizvodnjo elektrike), vzpostavitev mreže nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja po celotnem planetu (GSM, WiFi), onesnaževanje zraka, vode, prsti (s predpotopno industrijo in geoinženiringom), vsesplošno sistematično pranje in preprogramiranje možganov po načelih, ki so jih opisali G.Orwell, A.Huxley, B.Russell (potvarjanje preteklosti in sedanjosti, zavajanje in vcepljanje parazitovih vrednot predvsem preko obveznega izobraževanja, televizije in drugih medijev), zniževanje inteligence (npr. s fluorom), degradacijo hrane (pomanjkanje hranil, povečano prisotnost antihranil), in ustvarjanje bolezni namesto zdravja (prehranska piramida, GSO, cepiva, diagnostika, tretmaji in farmacevtski preparati uradne medicine). Očitno je zdaj, ko je povsod po svetu človek precej oslabljen in prepričan v to, da je za svoje preživetje povsem odvisen od parazitsko-psihopatskega sistema, napočil čas za naslednjo fazo: specifične, ciljno usmerjene pristope za ustvarjanje povsem konkretnih sprememb v genskem zapisu in epigenetskem programu, po katerem deluje DNK, da bi povsem onemogočili vsakršno možnost, da bi se človek kdajkoli uspel osvoboditi in zaživeti človeka dostojno življenje.

Bioeinženirji na univerzi Stanford so s pomočjo virusa M13 ustvarili komunikacijsko omrežje za pošiljanje genetskih sporočil v celice in iz celic. SOTT, 30.09.2012 M13 ima sposobnost oddajanja DNK: pobira izbrane nize DNK ne glede na njihovo vsebino, in jih prenese na nekatere celice v radiu 7 cm (kar je razdalja, ki je približno 79500-krat daljša od virusa samega). Na ta način služi kot nosilec ukazov, kot na primer: »začni rasti«, »nehaj rasti«, »približaj se«, »odplavaj proč«, »proizvajaj insulin« in podobno. Znanstveniki se nadejajo, da bodo sčasoma na ta način lahko ustvarili biosintetične tovarne, v katerih mikrobi sodelujejo pri sintezi specifičnih snovi, in celo regeneraciji tkiv in organov.

Halo? Vaše telo samo po sebi je vaša biosintetična tovarna in vsa potrebna navodila za sintezo vsega, kar potrebujete, kakor tudi za regeneracijo tkiv in organov, so prisotna v vaši DNK. Proizvodnjo snovi za optimalno regeneracijo, zdravje in počutje aktivirate in vzdržujete s prehrano in življenjskim slogom, ki je skladna z vašim nutrigenomičnim profilom® in trenutnim stanjem t.j. trenutnimi potrebami vašega organizma. Kar pa očitno prav kmalu ne bo več mogoče:

Monsanto razvija gensko spremenjene organizme za specifično epigenetsko programiranje človekove DNK preko prehrane NaturalNews, 03.10.2012 Monsanto se je povezal z Alnylam Pharmaceuticals Inc. za razvoj tehnologije genske manipulacije kmetijskih pridelkov, katerih uživanje bo povzročilo specifično izraženost posamičnih genov pri človeku. Z drugimi besedami: hrano želijo uporabljati kot sredstvo za preprogramiranje genov. Alnylam se ukvarja z razvojem tehnologije, ki je znana pod imenom RNAi, s katero je mogoče namerno utišati (deaktivirati) gene po vsem telesu in tako preprečiti proizvodnjo specifičnih proteinov. Na ta način je mogoče učinkovito vplivati na razvoj določenih bolezenskih stanj – tako v pozitivni kot tudi v negativni smeri. Monsanto načrtuje razvoj cele vrste gensko spremenjenih pridelkov, pesticidov, herbicidov in drugih tehnologij RNAi, ki bodo lahko uradno klasificirani kot »zdravila«.

Sodeč po dosedanjih izkušnjah z GMO – zlasti glede na rezultate najnovejše francoske študije (objavljene poleti 2012), na podlagi katere je Rusija v skrbi za zdravje svojega prebivalstva prepovedala uvoz Monsantove gensko spremenjene koruze za vse namene – si lahko od tehnologije RNAi obetamo vse kaj drugega kot zdravje! Želite več dokazov?

Spreminjanje pridelkov z RNAi je nevarno in nepredvidljivo: v Avstraliji je uživanje gensko spremenjene pšenice po metodi RNAi pri ljudeh povzročilo spremenjeno izraženost genov v jetrih, zaradi česar lahko otroci, ki uživajo tovrstno pšenico, umrejo še pred petim letom starosti. Zaključki drugih raziskovalcev glede tovrstne pšenice kažejo, da imajo pridelki, gensko spremenjeni z metodo RNAi, nepričakovane in nepredvidljive učinke ter predstavljajo resna, potencialno nepopravljiva tveganja za okolje ter zdravje človeka in živali.

Tovrstne genske manipulacije so s stališča interesov človeka povsem nepotrebne. Zakaj? V naravi prisotna hrana tako iz rastlinskih kot živalskih virov, ki jo uživamo, že vsebuje regulatorje genov, ki vplivajo na njihovo izraženost in spreminjajo človeški genom; prav s proučevanjem tovrstnih vplivov v odvisnosti od posameznikovega genetskega zapisa se ukvarja nutrigenomika.

Raziskovalci na kitajski univerzi Nanjing so opravili študijo, ki je odkrila regulatorje genov v gensko nespremenjenem rižu. Izkazalo se je, da vsa hrana vsebuje edinstvene lastnosti, ki po njenem zaužitju naravno vklapljajo in izklapljajo gene po celotnem telesu, glede na individualne lastnosti posamične vrste hrane.

Če torej rastline in živali v naravi že vsebujejo vsa hranila in sploh vse, kar človekov organizem potrebuje za programiranje svojih genov za zdravje in dobro počutje, zakaj se potem Monsanto ukvarja z razvojem novih organizmov, ki bodo spremenili njihove obstoječe lastnosti? Saj je vendar jasno, da bodo ti gensko spremenjeni organizmi povzročili verižno reakcijo v spremembah genomov rastlin, živali in človeka?

Človek, ki si zastavlja taka vprašanja, ima Dunning-Krugerjev sindrom.

Posledice tovrstnih genetskih manipulacij namreč niso niti nepredvidljive niti nepričakovane: brez sence dvoma se lahko zanesemo na to, da to človeku ne bo prineslo nič dobrega, ampak samo slabo počutje, psihične in fizične okvare, bolezen, trpljenje. Gre torej za močno povečano proizvodnjo nizkofrekvenčnih čustev na eni strani in bistveno zmanjšano ustvarjalnost, srečo, zadovoljstvo in drugih visokofrekvenčnih čustev na drugi. Parazit se bo vse bolj krepil in množil, človek pa slabel in pešal, in njegove vrste se bodo močno razredčile. Ne smemo pozabiti, da se epigenetski program oz. nastavitve vaših genov in s tem predispozicije za zdravje in bolezen prenesejo na vaše potomce prve, druge in tretje generacije! Kako iz tega? Po odgovore se je najbolj smiselno odpraviti k naravi. V njenem katalogu se kot zelo učinkovit pristop ponuja upor sužnjev, ki ga je poenostavljeno povedano mogoče povzeti v dveh stavkih:

  1. nehajte hraniti parazita; in
  2. začnite hraniti sami sebe.
Z drugimi besedami:
nutrigenomični profil® je zakon!

Ko nehate proizvajati negativna čustva (strah, zaskrbljenost, črnogledost, krivda, maščevalnost, zavist, jeza, požrešnost, pohlep…) in parazitovemu aparatu (t.j. sistemu v vseh njegovih pojavnih oblikah – od kmetijske do prehrambne industrije, od medicine do farmacije, od birokracije do politike, od šolstva do sponzoriranih medijev in tako naprej) obrnete hrbet, parazitu odtegnete njegovo hrano in hkrati onesposobite vir proizvodnje te hrane. Na ta način se parazit ne samo ne more množiti, ampak slej ko prej pogine.

Ko začnete hraniti sami sebe s svojemu organizmu prijazno hrano, s tem ustvarite razmere za svoje zdravje in dobro počutje, ki je predpogoj za konstruktivno so-ustvarjalno delovanje in s tem za generiranje visokofrekvenčnih čustev. Ko bo to dojel in v svojem življenju začel udejanjati vsak človek (namesto da se izgovarja, da sam ne more ničesar spremeniti in da raje počaka na to, da bodo pred njim s tem začeli vsi drugi), bomo imeli ljudje raj na zemlji. Vaš prvi korak k temu je vsekakor prehrana, vadba in življenjski slog skladno z vašim nutrigenomičnim profilom®.

Prvič objavljeno: 07-10-2012

Zadnjič spremenjeno: 28-07-2013

Ključne besede:Nazaj na vrh