RAZČLOVEČENI ČLOVEK: V pasti

Zgodovina Slovencev od Karantanije do EU

Nobenega dvoma ni, da bi morala biti svoboda najvišja vrednota ozaveščenega človeka. Svoboden človek je suveren človek, ki razen univerzalnim zakonom narave ni podložen ničemur in nikomur. Svoboden posameznik je polno odgovoren za svoje življenje in za posledice svojih odločitev. Svoboda je predpogoj za uresničevanje človekovega poslanstva kot duhovnega bitja. Edino svoboden človek je lahko vedno in povsod zvest samemu sebi, saj ni v nenehnem strahu za svoje preživetje.

Toda svoboda ni človekova pravica. Svobodo si je treba zaslužiti.

In celo takrat, ko jo človek enkrat ima, svoboda ni niti samoumevna niti mu ne pripada enkrat za vselej in za vse večne čase. Življenje v svobodi ima namreč svojo ceno.

Cena svobode je večna budnost in dosledna zvestoba samemu sebi, ne glede na posledice. Svoboda torej zahteva vzdrževanje. Če želite priborjeno svobodo ohraniti, morate ostati na preži. Te naloge ni mogoče prepustiti nikomur drugemu, pa naj gre za osebo ali kolektiv. Ljudje si radi domišljajo, da se lahko sprostijo in opustijo prisebnost, ko se razmere enkrat umirijo in ustalijo. Toda kot si lahko med drugim pogledamo na primeru zgodovine Slovencev od Karantanije pa do EU, je to huda zabloda. Še vsakokrat, ko si je Slovenija po dolgem, dragem in krvavem boju priborila svobodo, je to svobodo po hitrem postopku in brez vsake borbe ponovno izgubila. Še več, prostovoljno se ji je odrekla, znova in znova. Nazadnje je Slovenija svojo suverenost uradno izgubila v začetku decembra leta 2009, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Toda v resnici se je to zgodilo v trenutku, ko so se Slovenci na referendumu praktično soglasno izrekli za vstop v NATO in Evropsko unijo.

Kako je to mogoče?

V resnici je stvar naravnost smešno enostavna: za psihopate na oblasti, ki obvladajo lov na divje prašiče, je Slovenija mala malica.

Kako ujeti čredo divjih prašičev

Divje prašiče se lovi takole. Najprej poiščeš primeren kraj v gozdu in tla posuješ s koruzo. Prašiči hitro ugotovijo, da se tam lahko vsak dan brez truda najedo do sitega. Ko se tega tako navadijo, da začnejo prihajati vsak dan, eno stran krmišča ogradiš s plotom. Ko se navadijo prisotnosti ograje, začnejo ponovno jesti koruzo; takrat s plotom ogradiš še en del krmišča. Čez nekaj časa se tudi tega navadijo in začnejo ponovno prihajati na brezplačno koruzo. Nadaljuješ s postopkom, dokler ni celotno krmišče ograjeno. Na zadnje postavljeno stranico vgradiš vrata. Prašiči, navajeni brezplačne koruze, vstopijo skozi odprta vrata in začnejo jesti. Takrat hitro zapreš vrata in tako si na mah ujel celotno čredo. Divji prašiči se nemudoma zavedo, da so izgubili svojo svobodo. Hitro začnejo iskati izhod, tekajo ob ogradi gor in dol, toda zaman. Krmišče je postalo zapor. Izhoda ni. Kmalu začnejo ponovno jesti koruzo. Tega so zdaj že tako navajeni, da so pozabili, kako si lahko sami najdejo hrano v divjini, in tako hitro sprejmejo svoje ujetništvo.

Toda, kakor je vsakemu poštenjaku dobro znano, nič na tem svetu ni zastonj.

Navidez brezplačno hrano prašiči plačajo – pa ne z delom, ampak z mesom in kožami.

V svoji požrešnosti tega seveda sploh ne vidijo. Vidijo samo hrano – hrano, za katero jim ni treba delati. Ko pridejo pod mesarski nož, je že prepozno.

Iluzija varnosti

Taki navidezno neagresivni zavojevalni politiki smo danes priča ne samo v Sloveniji in EU, ampak povsod po svetu. Vlade (ki delujejo v interesu in za račun običajnemu človeku nevidne psihopatske kriptokracije) na eni strani delijo »brezplačno koruzo« v obliki nepovratnih sredstev in posojil, medtem ko svojim državljanom na drugi strani po malem, a vztrajno odvzemajo pravice in svoboščine.

Tako imamo obvezno šolstvo in obvezno zdravstveno zavarovanje, a tudi nobene izbire, ko gre za vsebino ali kakovost teh storitev.

Plačujemo obvezne prispevke za pokojninsko zavarovanje, pri čemer nimamo nobene besede niti ko gre za varnost naložbe tega denarja niti ko gre za velikost pokojnine, obseg delovne dobe ali starost upokojitve.

Vedno znova nam na ramena nalagajo vedno nove in nove obvezne prispevke za to in ono, pri čemer je proračunska blagajna kot sod brez dna, slovenski dolg pa vedno večji.

Kaj je »brezplačna koruza« v EU? To so tako imenovana »nepovratna sredstva«, subvencije, davčne olajšave, socialni transferji v obliki pokojnin, zdravstvenih storitev, podpore brezposelnim, otroških dodatkov in raznih vrst socialne pomoči.

Kaj pa »meso in kože«?

»Je mehr wir leisten, desto mehr nimmt uns die Regierung weg.«

Nemci, ki med drugim še vedno plačujejo odškodnino za drugo svetovno vojno, že vedo.

Toda za razliko od Nemčije je Slovenija trenutno na seznamu neto prejemnic »brezplačne koruze« iz blagajne EU, boste rekli.

Ne zavajajte se. To »koruzo« presneto drago plačate.

Plačate jo s svojim zdravjem.

Plačate jo s svojim poslanstvom.

Plačate jo s svojo zasebnostjo.

Plačate jo z doživljenjskim suženjstvom – pa ne samo vašim, ampak tudi vaših otrok, vnukov, pravnukov.

Plačate jo s strahom pred izgubo »brezplačne koruze« – s strahom, s katerim hranite parazita, ki vas je ujel v svojo past.

Plačate torej z dušo, duhovno integriteto, življenjem in denarjem.

In kaj dobite v zameno? Iluzijo varnosti.

EU Dictators Plan Fresh Looting Of Tax Slaves

Find out more about the origins of the fundamentally undemocratic, tyrannical, and autocratic European Union, which was started as a brainchild of the Nazis and later hijacked by Communists and Marxists from the former Soviet-controlled countries to be used as an engine for a global totalitarian takeover.

Irish Bailout 2010: The second act in an international financial farce

This slapstick comedy is a rerun of a Greek tragedy, which will without any doubt end in QE exactly the same way.

Maybe we could just let the euro drop from 1.40 to 1.3350 three times for a day each so the usual suspects can cover rather than having to bear this three more times with Portugal, Spain and Italy. They are all going to end in the same way.

This is so transparent that it is comical. It is the height of redundancy.

Regards,
Jim

Irish, EU, IMF face marathon talks for loan deal
CIGA Eric

WTF??? How long does it take to open up the checkbook? Theatrics designed to provide time for trades to unwind and present the illusion that this is something other than a bailout.

DUBLIN – Irish, European and International Monetary Fund officials mounted tough negotiations Friday over terms of a massive credit line for Ireland’s debt-crippled banks — with the fate of Ireland’s prized low business taxes in the firing line.

Irish officials said talks were under way at several locations in Dublin involving different government departments and agencies and more than 40 officials from the European Central Bank and Washington-based IMF. Most arrived Friday.

Source: news.yahoo.com

More…

Eric,

If the ECB called a secret weekend meeting and dictated a total euro clean up it would be the same amount of QE that they will do anyway.

However, that can’t happen because the Banksters want three more acts to play the euro both ways and pack that bonus account to new records.

[…]

Every act of the bailout play is a duplicate of all the time we wasted on Greece. I really hope that we do not have to go through this manipulation of the euro too many more times.

You would hope the international investment banks have packed their bonus accounts already.

The end will be the same. The entire Western world will go with QE to infinity.

The sheeple think this is all for real.

Regards,
Jim

(Vir: http://jsmineset.com/, 19-10-2010)

Zakaj ljudje to prenašajo?

Odgovor je preprost:

Misel na to, da bi morali sami prevzeti odgovornost za svoj obstoj, se zdi bolj strašljiva od zapora.

Bistvo politike je kupovanje glasov z davkoplačevalskim denarjem. Merilo uspešnosti neke politike oziroma nekega politika je razlika med kupljenimi glasovi in glasovi, ki so bili zaradi nakupa (se pravi, vragu prodane duše) izgubljeni. Torej gre pri programih, kot sta državni pokojninski ali zdravstveni sistem, vedno za prevaro.

Pokojninski in zdravstveni sistem sta klasična primera piramidne sheme. Piramidne sheme so v Sloveniji in EU protizakonite – razen seveda v primeru, ko jih vodi država.

Obljuba mora biti tako prepričljiva, da vsakega »upravičenca« privede do zaključka, da bo iz sistema potegnil več, kot bo vanj vplačal. Povsem jasno je, da vsem to ne bo uspelo. Gre torej za prikrivanje davčnega bremena.

Ko gre za »socialno pomoč«, naletimo na podobno taktiko. Ta pomoč namreč ni brezpogojna niti nepovratna: vso izplačano pomoč država izterja iz zapuščine prejemnika, ko le-ta umre. Problem je v večnem zavajanju in prikriti kraji – brez opozorila na drobni tisk.

128. člen zakona o dedovanju namreč pravi:

Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije (če se je pomoč financirala iz proračuna RS) oziroma lastnina občine (če se je pomoč financirala iz proračuna občine)."

Očitno vedno in povsod (zlasti, ko gre za državo!) velja: "Nič ni resnično, vse je dovoljeno". Vsi (od človeka ustvarjeni) sistemi na svetu so naravnani tako, da človek uspeva samo s parazitsko taktiko: se pravi, da proda dušo in se iz ustvarjalnega duhovnega bitja v božji podobi preobrazi v destruktivnega parazita. Drug izraz za to je psihopatija.

Sedmi smrtni greh: duhovna lenoba

Ljudje vedno znova nasedejo tej brezčasni prevari zato, ker jim je pravljica, s katero jih pod neizprosno taktirko bankirjev uspava brezvestni psihopatski triumvirat politikov, birokratov in koropracij, tako privlačna.

Če bodo plačali nek minimalen prispevek, bodo ne samo svobodni, ampak bo zanje poskrbljeno za vse primere in za vse večne čase. Njim samim ni treba za svojo varnost storiti nič drugega kot to, da to skrb – proti nekemu minimalnemu plačilu – v celoti prepustijo državi.

In čeprav zdrava pamet (in zdaj tudi že povsem očitna nerentabilnost slovenskega (in tudi vsakega drugega) državnega pokojninskega in zdravstvenega sistema jasno pravi, da se je še vsaka piramidna shema končala tako, da je večina vplačevalcev izgubila ves svoj vplačani denar, ljudje še kar naprej pridno plačujejo prispevke in računajo, da bodo od sistema prejeli več, kot so vanj prispevali. Namesto da bi sami prevzeli odgovornost zase in za svoje blagostanje, raje verjamejo (lažnivim) obljubam psihopatov, da je njihova prihodnost v skrbnih in varnih rokah. To je približno tako, kot če bi najeli volka, da jim pase ovce.

“Universe rewards thinking. Everyone should try it for themselves at least once. Now would be a good time. It does not hurt as much as you might think.” – clif high

Zakaj se nek greh imenuje »smrtni greh«? Zato, ker ubija duha. Smrtni greh vodi grešnika naravnost v (duhovno) smrt: v duhamorno eksistenco, v kateri izgubi možnost svoje samouresničitve. Problematičnost smrtnega greha duhovne lenobe leži v posledicah delegiranja tistega, česar ni mogoče delegirati.

Prostovoljno delegiranje odgovornosti za odločitve, ki so v izključni pristojnosti posameznika, je torej tisto, kar ne dovoljuje svobode in s tem tudi blagostanja ne.

“Those who would surrender their liberty for security, deserve neither.” – Benjamin Franklin

Problem leži torej v posameznikovi zasvojenosti z energetsko frekvenco suženjstva oziroma odvisnosti.

Kako že Cankar piše o Slovencih?

»Za hlapce rojeni,

za hlapce vzgojeni,

ustvarjeni za hlapčevanje!«

Resnično, zamisel o vsesplošni, nediagnosticirani, a vedno bolj očitni okužbi s parazitom, ki se hrani z energijo, katere frekvenčni spekter leži v območju nizkofrekvenčnih čustvenih stanj, povezanih s trpljenjem, se zdi vsak trenutek bolj verjetna.

Vedno si velja zapomniti dvoje:

Prvič, nobena stvar ni zastonj; in

Drugič, če se nekaj zdi predobro, da bi bilo res, potem to po vsej verjetnosti kar drži.

In rešitev?

Rešitev ostaja ista, kot je vedno bila:

The budget should be balanced, the Treasury should be refilled, public debt should be reduced, the arrogance of officialdom should be tempered and controlled, and the assistance to foreign lands should be curtailed lest Rome becomes bankrupt. People must learn to work, instead of living on public assistance. –Cicero, c. 55 BC

In vendar so se Grki in Irci v letu 2010 raje prodali v suženjstvo… in po vsem dogajanju sodeč je samo vprašanje časa, kdaj jim bodo kar po vrsti ena za drugo sledile še ostale države članice EU, vključno s Slovenijo.

Give me control of a nation's money and I care not who makes her laws.Amschel Rothschild

Zakaj je rešitev, kot jo je že pred več kot 2000 leti predlagal Cicero, v praksi tako težko izvedljiva? Zato, ker se parazit ne bo kar tako odpovedal svoji hrani. Prav zato noben sistem, nobena politika in nobeno kolektivno prizadevanje ne more spremeniti ničesar.

Parazit se hrani z negativnimi čustvi, predvsem s strahom, negotovostjo, bolečino, jezo, potrtostjo. Dokler ne opravimo s tem, nam ni rešitve.

Dokler je strah pred svobodo in odgovornostjo, ki jo svoboda prinaša, večji od strahu pred večnim suženjstvom in nenehnim trpljenjem, se bo parazit krepil, redil, in postajal vse močnejši in vse mogočnejši. Še malo, pa bo imel v rokah ves planet.

Tistim, ki se hočete izkopati iz suženjstva in postati suverena bitja, torej ne preostane nič drugega, kot da ugriznete v kislo jabolko, se nehate prostituirati za »brezplačno koruzo«, obrnete hrbet piramidnim shemam in robotom v službi parazita, in namesto tega prevzamete odgovornost za svoje zdravje in usodo v svoje roke. Kako?

Najdite sami sebe in bodite, kar ste: začnite živeti in delati tako, kot vam narekuje vaš nutrigenomični profil®.

Če pa kljub vsemu še vedno mislite, da lahko država (ne glede na to, kako se imenuje) resnično bolje in ceneje kot vi poskrbi za vašo izobrazbo, vaše preživetje, vašo prehrano in zdravje, vaše socialno in pokojninsko varstvo, in vam za povrh omogoči še človeka dostojno življenje, potem vam želim vso srečo.

"There is No Right to Consume or Feed Children Any Particular Food; There is No Generalized Right to Bodily and Physical Health; There is No Fundamental Right to Freedom of Contract." ~US Dept of Health & Human Services and US Food & Drug Administration, 2010

“If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny.” ~Thomas Jefferson

Bog vam pomagaj, ko se zaprejo vrata.

Prvič objavljeno: 21-11-2010

Zadnjič spremenjeno: 31-07-2013

Ključne besede:Nazaj na vrh