PREHRANA KOT ORODJE PROGRAMIRANJA VAŠIH GENOV: Nutrigenomika in epigenetika za višjo kakovost življenja

Vse bolj jasno postaja, da smo kot civilizacija na neki točki nevidnim silam kriptokracije dopustili, da našo pozornost odvrnejo od bistva in prevzamejo oblast. Namesto, da bi se ljudje osredotočali nase, se pravi, na človeka in na smisel njegovega življenja, in metode učinkovitosti in produktivnosti podredili višji kakovosti življenja za posameznika in celoto, smo pod okriljem in taktirko psihopatskega sistema v prvi plan postavili dobiček korporacij, materializem in potrošništvo na račun lastnega in kolektivnega zdravja, dobrega počutja, izpolnjujočih medsebojnih odnosov, prijetnega in čistega okolja, in zadovoljstva, ki ga prinaša izpolnjevanje duhovnega poslanstva.

Kar živimo, ni življenje, ampak životarjenje, začaran krog, uničujoča spirala, ki vodi samo navzdol. In ne samo to. Izraznost genov oziroma program v možganih, ki nastaja kot posledica tovrstnega načina bivanja in odnosa do življenja, je deden. Vsaka naslednja generacija je bolj nestrpna, manj dovzetna za lepoto in radosti življenja, bolj bolna, bolj nesrečna, bolj depresivna in hkrati vedno bolj odvisna od tega, kar ji povzroča to gorje. Človek v takem stanju ni več suvereno bitje, ampak suženj.

Ob tem ne moremo mimo izredno zanimivega in razsvetljujočega dejstva, da kriptokraciji in njenim podaljškom ne gre za denar: zdravje, zdravi ljudje in zdrava družba so namreč prav tako dober, če ne še celo boljši vir zaslužka in dobička kot trpljenje in bolezen.

Bolna družba ustvarja dobičke za farmacevtska podjetja in zdravstveni sistem, medtem ko zdrava družba ustvarja dobičke za neštete industrije, ki niso nujno povezane z zdravstvom, ampak z drugimi dobrinami, storitvami in dejavnostmi. Druga očitna korist slednjega pristopa je povečana storilnost, ki izhaja iz naslova zdravja in dobrega počutja. Ne samo, da ljudje manj časa preživijo v bolniški; tudi takrat, ko so na delu, imajo več energije. Povsem logično in jasno je, da je človek bolj produktiven in ustvarjalen, kadar svojemu telesu daje gorivo, za katerega je bilo telo ustvarjeno.

Očitno je, da motivacija psihopatskega sistema ne izvira iz denarja in dobička.

Ko se posameznik enkrat zave, kaj se (mu) dogaja, se znajde na ključni točki, kjer ima v bistvu samo dve možnosti: zataji svojo vest in sprejme suženjstvo kot neizogibno ali pa prisluhne svoji vesti in psihopatskemu sistemu obrne hrbet ter stopi na pot osebne odgovornosti, suverenosti in svobode.

Prav vsakodnevna prehrana in odnos do prehrane, ki se izraža skozi življenjski slog, predstavlja ključno točko tako negativnega oz. podzavestnega kot tudi pozitivnega oz. zavestnega programiranja vaših genov in s tem vaše usode.

Zakaj je hrana tako pomembna?

“Impersonal forces over which we have almost no control seem to be pushing us all in the direction of the Brave New Worldian nightmare; and this impersonal pushing is being consciously accelerated by representatives of commercial and political organizations who have developed a number of new techniques for manipulating, in the interest of some minority, the thoughts and feelings of the masses." ~ Aldous Huxley, Preface to A Brave New World

Hrana je eno redkih, če ne sploh zadnje preostalo področje, kjer lahko posameznik zelo enostavno, neposredno, zavestno vpliva na programiranje svojih genov – s takojšnjim učinkom. Nobenega drugega načina ni, na katerega bi imel posameznik tako močan in direkten vpliv na delovanje svojih možganov in s tem na svoje življenje in usodo. Seveda pa je (pre)hrana tudi eden najlažjih in najučinkovitejših načinov, s katerimi tisti, ki to hočejo, mimo človekove volje in zavesti človekove gene in možgane programirajo za doseganje lastnih ciljev, ki niso v interesu niti posameznika niti človeštva kot celote. Vsi drugi načini programiranja – televizija in drugi mediji za širjenje informacij ter uvajanje in utrjevanje splošnih in posameznikovih prepričanj s strani psihopatov na eni strani, in metode, kot so meditacija in drugi pristopi za razvoj in krepitev povezave z vestjo in dvig zavesti s strani duhovno ozaveščenega posameznika na drugi strani – zahtevajo ogromno število rednih ponovitev, in so zato avtomatično sekundarne narave. To pomeni, da se uporabljajo kot potrjevanje in utrjevanje oziroma razbijanje in spreminjanje primarnega vzorca prehranjevanja in s tem miselnosti in življenjskega sloga, ki iz tega izhaja.

Kakor smo videli v objavi Nutrigenomika in epigenetika v rokah psihopatov, ni nobenega dvoma, da je zaradi enostavnosti, vsakdanjosti, samoumevnosti in refleksne narave prehranjevanja prav (pre)hrana primarno sredstvo programiranja tako v negativnem kot v pozitivnem smislu.

  • Medtem ko ni nujno, da vsak dan gledamo televizijo, poslušamo radio, beremo revije ali meditiramo, pa zagotovo jemo vsak dan, večkrat na dan.
  • S hrano lahko nahranimo parazitske organizme in anaerobne viruse, bakterije, gljive, plesni in rakave celice, ali pa spodbujamo rast simbiotičnih probiotičnih aerobnih bakterij, ki pomagajo razgraditi hranila tako, da lahko z njimi zgradimo, okrepimo, obnovimo mišice, kožo, kosti, organe, žleze, kri.
  • Prebavljanje in presnova hrane predstavlja do 80% dnevne porabe človekove energije. Pri tako slabem izkoristku ni nič čudnega, da se ni sposoben postaviti po robu splošnim normam in pričakovanjem, ne glede na njihovo nesmiselnost in škodljivost. S pravilno izbiro hrane so tu možni ogromni prihranki energije, ki bi jo človek lahko namenil v bolj produktivne namene, na primer za uresničevanje lastnih duhovnih in materialnih ciljev.
  • S hrano lahko obremenimo ali razbremenimo organizem. Hrana lahko organizem spravi iz ravnovesja ali ga pomaga uravnovesiti.
  • S hrano lahko telo zastrupimo ali razstrupimo.
  • Hrana lahko povzroči bolezen ali podpre organizem tako, da se lažje in hitreje pozdravi.
  • S hrano lahko pospešimo degeneracijo ali regeneracijo telesa in duše.
  • Vsakokrat, ko jemo (ali pijemo), vklapljamo in izklapljamo gene ter spreminjamo njihovo izraznost, tako kot s pritiskanjem gumbov na daljincu, preko katerih upravljamo z nastavitvami televizijskega aparata. S tem, ko spreminjamo izraznost naših genov, spreminjamo program delovanja naših možganov, našega telesa. S tem, kar jemo, kdaj jemo, koliko jemo in kako jemo, spreminjamo svojo usodo.

Človek, čigar geni so z zanj napačno izbiro živil in hitrim, hlastajočim načinom uživanja hrane programirani, da ga pripeljejo v suženjstvo, je lahka žrtev nezavednega sekundarnega programiranja. Tak človek namreč nima energije niti za kritično presojo niti za razmišljanje o smislu svojega početja niti za to, da bi se uprl nezavednega sekundarnemu programiranju. >“These blind slaves are told they are “free” and “highly educated” even as they march behind signs that would cause any medieval peasant to run screaming away from them in panic-stricken terror. The symbols that modern man embraces with the naive trust of an infant would be tantamount to billboards reading, ‘This way to your death and enslavement,’ to the understanding of the traditional peasant of antiquity.” ~ Michael A. Hoffman II, Secret Societies and Psychological Warfare

Nezavedno sekundarno programiranje poleg hitrega, instant načina življenja, propagira tudi zmotna in zavajajoča sporočila o tem, kaj je zdrava prehrana in kaj je zdravo življenje. Tako tudi tisti, ki bi se želeli iztrgati iz krempljev psihopatskega sistema, a hkrati nasedajo na njegovo lažno propagando pod sloganom »zdravo življenje«, vedno bolj tonejo v živi pesek. Posledično seveda tudi oni nimajo praktično nobene možnosti, da bi spremenili svoj način prehrane in začeli zavestno programirati svoje gene za tako sedanjost in prihodnost, ki bi jo bilo mogoče opisati kot človeka dostojno življenje.

Ko se ozrem okoli sebe, mi je vse bolj jasno, da na vsakem koraku gledam predstavo nevidnih lutkarjev, ki izvajajo nek skrit načrt, nek točno določen cilj. Ti lutkarji z lahkoto programirajo človeški um ter hkrati manipulirajo okoliščine in okolje ter spreminjajo in prilagajajo kogarkoli ali karkoli tako, da podpira njihove načrte in služi njihovim ciljem.

Človek bi mislil, da bi vsaka oseba pri zdravi pameti in s kančkom razuma prepoznala nevarnost, ki jo predstavlja psihopatsko početje teh lutkarjev. Konec koncev, ljudje na čelu prehrambnega sektorja, zdravstvenega sektorja, agencij za okolje, raznih industrij, zakonodajnih teles in tako naprej naj bi bili zelo pametni in dobro izobraženi moški in ženske. Malo verjetno je, da ne bi prepoznali škodljivega početja kot takega ali njegovih neizogibnih posledic. Iz tega sledi, da obstaja nekaj ali nekdo, kar jim zakriva pogled. Kakor se neizmerno trudijo, da bi svojim žrtvam – se pravi nam, potrošnikom – zakrili pogled, so hkrati tudi sami žrtve identičnega početja te nevidne sile. Hmmmmmmm.

Zadnje čase se pojavljajo znaki, da v kolektivni zavesti rase pritisk, ki človeka sili, da se zbudi in se zave svojih dejanj kakor tudi ponujenih priložnosti za spremembo smeri. Tistim, ki vztrajajo pri svojem resnično nesmiselnem in nerazumnem početju, ki nima nobenega drugega cilja kot vročično zaščito lastnih interesov na račun vsega in vsakogar, bo dovoljeno nadaljevati v tej smeri, kamorkoli že to vodi. Tistim, ki se bodo prebudili, se bodo razkrile druge možne poti, odvisno od tega, kje bodo v trenutku, ko se jim bo posvetilo, kako globoko so zabredli.

Meditacija in duhovni pristopi za dvigovanje zavesti so sekundarne metode programiranja vaših genov

Najkrajša pot iz negativne spirale in suženjstva ni v meditaciji ali raznih metodah in pristopih za čiščenje miselnosti ter vzpostavljanje in krepitev stika z intuicijo in vestjo, aktiviranje čaker ali dvigovanje zavesti in tako naprej, čeprav ni nobenega dvoma o tem, da so tovrstne prakse lahko koristne, smiselne in uporabne.

Najkrajša in najenostavnejša pot vodi preko poznavanja lastnih genov in njihovih privzetih nastavitev, in nato preko hrane in prehrane, oziroma učinka posamičnih živil ter načina njihove priprave in uživanja na posamične gene in njihovo izraznost.

Vse, kar naredite koristnega z meditacijo ali drugimi duhovnimi pristopi, lahko namreč v trenutku pokvarite z enim samim grižljajem ali požirkom za vas neustrezne hrane oziroma pijače.

Na drugi strani pa lahko nezavedne spremembe nastavitev vaših genov zaradi zavestne ali nezavedne izpostavljenosti propagandnim sporočilom psihopatskega sistema, ki so jih na subliminalen način, se pravi mimo vaše vednosti, registrirali vaši možgani, v trenutku popravite z uživanjem za vas ustrezne hrane in pijače na način, ki podpira, potrjuje in krepi izraznost vaših genov v smislu vaših prizadevanj, zlasti kar zadeva zdravje, dobro počutje in izbran življenjski slog.

Občutek vara

Kaj pa prehranjevanje po občutku? Ali ne bi moral občutek človeku povedati, kaj je zanj koristno in kaj škodljivo?

V zahodnem svetu človek že dolgo ne živi več v stiku z naravo, in je posledično sčasoma izgubil tudi stik s svojo naravo. Že destletja, če ne stoletja, se človek vedno bolj zanaša na podatke, informacije in nasvete, ki jih podaja "objektivna" znanost. Skozi zgodovino se je neštetokrat izkazalo, da so tovrstne "informacije" in "dejstva" prej ko ne zmotna prepričanja in predsodki. Toda tisto, s čimer rasemo in kar so nam izobraževalne, medicinske in druge institucije vcepile v možgane, močno vpliva na »občutek«. Prav tako na občutek vplivajo religiozna in ideološka prepričanja, razne zasvojenosti, kemikalije, zastrupljenost telesa, tehnologija.

Z drugimi besedami, možgani lažejo. Kadilcu je kaditi všeč, cigaretni dim mu ne smrdi, ne čuti njegove škodljivosti. Tistemu, ki je zasvojen s ščitničnim hormonom, možgani kar naprej sugerirajo, naj svojo "lakoto" poteši z ogljikovimi hidrati, sladkorjem in kofeinom - se pravi s tistim, kar spodbuja proizvodnjo ščitničnega hormona, kar pa samo izčrpava žlezo ščitnico in organizem le še bolj spravlja iz ravnovesja, medtem ko raven energije vedno bolj kopni, kilogrami pa se kar kopičijo. Vest – in s tem občutek, kaj je prav in kaj narobe, kaj je smiselno in kaj ne – je mogoče izklopiti z navadnim mobilnim telefonom.

Zasvojenost ni nič drugega kot neustrezna nastavitev izraznosti nekega gena ali kombinacije genov. "Občutek" – vest, intuicijo, inspiracijo, instinkt – je treba nujno gojiti, ga krepiti in razvijati skladno z vašimi cilji. Vendar ga je najprej treba kalibirirati, uglasiti, da se nanj lahko zanesete. To pomeni, da je treba organizem očistiti strupov, ga uravnovesiti in popraviti nastavitve genov tako, da vam lahko začne "občutek" ponovno služiti. Najkrajša in najenostavnejša pot do tega vodi preko prehrane, vadbe in življenjskega sloga skladno z vašo edinstveno fiziologijo, v kombinaciji z metodami in pristopi za čiščenje miselnosti ter vzpostavljanje in krepitev stika z intuicijo in vestjo.

Prehrana za optimalno zdravje in dobro počutje

Če hočete optimirati svoje zdravje in počutje, in prevzeti svojo usodo v svoje roke, se preprosto morate naučiti osnov, se pravi zdravega oz. smiselnega načina prehranjevanja.

“Vsak, ki si obeta trajno zdravje, dobro počutje in vitko postavo, in hkrati vztraja pri nevednosti, si obeta nekaj, česar nikoli ni bilo in nikoli ne bo." ~ (na)taša klarič

Zdrava (pre)hrana kot taka ne obstaja. Obstaja samo (pre)hrana, ki je zdrava ali škodljiva za vas osebno, kakor jo podaja vaš nutrigenomični profil (ki ga v glavnem določa vaš genotip, vključno s krvno skupino in metaboličnim profilom) in trenutno stanje organizma.

Naj se še tako trudijo, industrija in lobiji nimajo moči, da bi vas prisilili, da jeste za vas nezdravo hrano, na nezdrav način. Izbira je popolnoma vaša in potrošniško povpraševanje na koncu vedno zmaga. Več ljudi ko zahteva zdravo, nekontaminirano hrano, več je morajo proizvajalci pridelati – tako ali drugače.

Vsa hrana, ne samo hitra prehrana ali »instant« oz. industrijsko pridelana, predelana in pripravljena hrana, vpliva na izraženost vaših genov. Prav vsakodnevna prehrana in odnos do prehrane, ki se izraža skozi življenjski slog, predstavlja ključno točko tako negativnega oz. podzavestnega kot tudi pozitivnega oz. zavestnega programiranja vaših genov in s tem vaše usode.

Pomembno je, da se človek zave, niso geni sami po sebi tisti, ki diktirajo posameznikovo zdravje, ampak izraženost teh genov. Vsak ima sposobnost vključevanja ali izključevanja svojih genov – s hrano, vadbo, dopolnili k prehrani, življenjskim slogom, čustvenimi stanji. Prav tako lahko izpostavljenost kemikalijam, toksinom, stresu, travmatičnim dogodkom, nizkofrekvenčnim magnetnim poljem, nezavednemu programiranju (in tako naprej) poljubno vklaplja in izklaplja vaše gene, ne da bi se vi tega sploh zavedali. Že samo raven vitamina D v telesu vpliva na izraznost oz. delovanje 2.000 do 3.000 genov v telesu, kar je kar deset odstotkov celotnega nabora vaših genov.

Vaše zdravje, raven vaše energije, vaš videz, vaše razpoloženje in še mnogo drugih stvari je mogoče izboljšati z uživanjem hrane, za katero je bilo vaše telo zasnovano. Vrnitev k prehrani, ki temelji na lokalno pridelanih, svežih, polnovrednih živilih, pripravljenih in zaužitih tako, da omogočajo maksimalno raven, biorazpoložljivost in absorpcijo hranil, ki jih človek potrebuje (ob hkratnem minimalnem ali ničnem vnosu antihranil, lektinov, toksinov in drugih substanc, ki obremenjujejo organizem in rušijo želene nastavitve vaših genov), je v resnici predpogoj za optimalno zdravje in dobro počutje.

Vsa hrana, ne samo hitra prehrana ali »instant« oz. industrijsko pridelana, predelana in pripravljena hrana, vpliva na izraznost človekovih genov. Še več, ista hrana ima na različne posameznike različen učinek. Ta učinek, ki je lahko pozitiven, negativen ali nevtralen, je odvisen od posameznikovih genov in njihovih privzetih nastavitev. Iz tega jasno sledi, da je prvi, kritični korak na poti prebujenja in dviga zavesti, ki v veliki meri vpliva na to, ali boste v tem podvigu uspešni in postali suvereno in svobodno bitje, ki se vedno in povsod ravna po svoji vesti, določanje in izdelava vašega nutrigenomičnega profila.

Prvič objavljeno: pomlad 2010

Zadnjič spremenjeno: 30-07-2013

Ključne besede:Nazaj na vrh