Bioresonanca in alergije

Diagnostika in terapija z bioresonanco

(Viri: B. Niegelhell, Kaj je bioresonanca?; Dr P.D'Adamo, Live Right 4 Your Type )Kaj je bioresonanca?

Skupina znanstvenikov strokovnega področja biofizike je v sodelovanju s kolegi drugih strokovnih področij vrsto let načrtovala biofizikalno raziskavo z namenom, eksperimentalno predstaviti spremembe mišične moči, ki se samodejno doseže po maksimalnem dražljaju. Da bi sprožili eksogene in endogene dražljaje, so uporabili tehnike refleksologije ter specifične metode uporabne kineziologije. Med eksogene stimulacije štejemo vzajemno delovanje med telesom in elektromagnetnimi valovi rahle intenzivnosti, ki jo izžarevajo organske in anorganske substance. To vzajemno delovanje temelji na pojavu bioresonance, ki izvira iz fizikalnega principa resonance. Po fizikalni definiciji se resonanca navezuje na vse pojave valovanja, v katerih se doseže prenos energije od oddajnega v sprejemni sistem.

 

Bioresonanca in alergije

Obširno je dokazano, da vsaka molekula, vsaka celica, vsak organ in na splošno vsako telo oddaja ultra fine elektromagnetne valove (biofotone). Znano je, da lahko alergično reakcijo pri ustrezno občutljivih posameznikih sproži že minimalna količina alergena, npr. količina alergena, ki je prisotna v homeopatskih potencah.

Z eksperimenti so dokazali, da se lahko takšne reakcije inducira z dražljaji z elektromagnetnimi valovi zelo nizke intenzitete. Statistično je dokazano, da ima lahko snov – zapečatena v stekleni ampuli – na katero je posameznik alergičen oz. preobčutljiv, za posledico zmanjšano mišično moč, npr. v deltoidni mišici (musculus deltoideus) ali mišici supraspinatus, če posameznik pride že samo v stik z ampulo. Nove biofizikalne raziskave ob tehnikah uporabne kineziologije odpirajo v okviru energijske medicine (informacijska terapija) nove možnosti. Izhajajo iz predpostavke, da biokemične procese ne krmilijo samo hormonski, kemični in električni signali, temveč tudi elektromagnetni valovi (biofotoni), ki jih lahko celice takorekoč dešifrirajo.

 

Prednosti diagnostike in terapije z bioresonanco

Bioresonančna terapija nam ponuja enkratno možnost, da alergije, preobremenitve z okoljskimi strupi in težkimi kovinami, ter nekatera druga obolenja ne le zdravimo, pač pa tudi ugotavljamo alergijske mehanizme na informacijski ravni in težave s tem popolnoma odpravimo. Terapevtski princip je inverzno nihanje (zrcalna slika nihanja) alergena. To nihanje povzročimo z zrcalno uravnavo v napravi BICOM, ki ga povzroča izvirno nihanje alergena ali preobremenilne substance. V enem ali več terapevtskih terminov je tako nihanje s pomočjo kabla in elektrode vodeno k pacientu.

Inverzno nihanje kot terapevtski princip

Fizikalni zakon pravi, da vsako nihanje, ne glede na amplitudo in frekvenco, pri obratni nastavitvi pripelje do svoje zrcalne slike in ga s tem zreducira na nič. To pomeni, da to nihanje z zrcalnim nihanjem lahko ustavimo. Pri fizikalni inverziji poljubnega nihanja ostane značilnost frekvenčno amplitudnega vzorca nespremenjena. Natanko ta vzorec pa je tudi edina specifična identifkacijska koda, ki zabeleži določen engram in s tem omogoči terapevtski vpliv. Pri biofizikalni alergijski terapiji je inverzno nihanje (zrcala slika nihanja) alergena s kablom in elektrodo vodeno k pacientu. To omogoča naprava BICOM s pomočjo elektronske zrcalne uravnave. Pri tem pride s pomočjo vzorca zrcalne slike nihanja do redukcije oz. izničenja izvirnega vzorca nihanja alergena in s tem do postopne razgradnje alergije v nihalnem sistemu pacienta.

Ugotovitev, da je možno alergijo s pomočjo inverzne uravnave zmanjšati, izhaja iz s konca sedemdesetih let, torej iz časa začetkov bioresonančne metode. Če se držimo določenih pravil, ki jih narekuje bioresonančna metoda, lahko ne samo zmanjšamo alergije (oslabimo njihovo moč in njihovo delovanje), temveč jih lahko popolnoma odpravimo.

Holističen pristop

Zdravljenje alergije, ki ne upošteva celostnega in celotnega človeka, njegovega telesnega in duševnega stanja, bi bilo nepopolno in nezadovoljivo. V okviru celotnega zdravljenja ima bioresonančna terapija z lastnimi vibracijami pacienta pomembno vlogo pri pospešenemu uravnovešanju, sproščanju in razstrupljanju telesa.

Osnovni elementi holističnega zdravljenja

  • Ustrezna hidracija organizma s prečiščeno, mehko, revitalizirano vodo.
  • Sanacija črevesja (posebno pomembna je odstranitev seva glivic iz črevesja) in sanacija okolja sluznic (simbiozno vodenje).
  • Dopolnila k prehrani skladno z vašo krvno skupino, GenoTipom® in trenutnim stanjem organizma, ki v kombinaciji z bioresonanco in pravilno prehrano pospešujejo normalizacijo stanja organizma. V praksi so se v ta namen kot izredno uspešni izkazali naslednji izdelki Right4YourType®, ki jih je za posamične krvne skupine zasnoval Dr. D'Adamo:
  • Učinkovito obvladovanje stresa in odpravljanje posledic stresa na organizem, ki ga povzročajo duševne napetosti, konfliktne situacije, preobremenjenost, družinske, šolske, delovne težave. V ta namen je zelo učinkovita metoda EFT® (Emotional Freedom Technique).
  • Homeopatska konstitucijska terapija.
  • Izključitev morebitnih žarišč sevanja (elektromagnetni smog, GSM, WiFi, geopatske obremenitve).

Sorodne objave

Alergije: individualizirana prehrana za učinkovito obvladovanje alergijskih stanj

Lektini: Individualizirana prehrana in hujšanje - vpliv lektinov na prebavo, presnovo in imunski sistem

Fitness strategije: pridobivanje mišične mase, oblikovanje telesa, hujšanje

Raz-stresite se (prvi del): učinkovito obvladovanje stresa

Raz-stresite se (drugi del): učinkovito odpravljanje posledic stresa

Kaj je bioresonanca?Datum zadnje spremembe: 5-11-2010